Lê Thái Nguyên – phiền anh bảo a Phan Lữ Châu Hoàng vô giải thích đc ko chứ block em làm chi =))) Lớn đầu cả rồi mà
Link FB a Hoàng – teambaphai:

Mã:
https://www.facebook.com/chauhoangaqua

website: teambaphai chấm com…

Đó là một cụm từ nhỏ đáng buồn – ‘các trang web mồ côi’. Nó gợi lên hình ảnh Oliver nói “Xin thưa ngài, tôi muốn thêm một số nữa” …

Các trang mồ côi, nói chung là có vấn