Blog

Team Ba phải lừa đảo.

Lê Thái Nguyên – phiền anh bảo a Phan Lữ Châu Hoàng vô giải thích đc ko chứ block em làm chi =))) Lớn đầu cả rồi mà Link FB a Hoàng – teambaphai: Mã: https://www.facebook.com/chauhoangaqua website: teambaphai chấm com fanpage: Mã: https://www.facebook.com/BaPhaiTeam Em thì bị block r :v Sau vụ này không biết site …

Team Ba phải lừa đảo. Read More »