Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO website

Mình gửi mẫu Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO mà mình hay sử dụng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––– HỢP ĐỒNG SEO WEBSITE Căn cứ: Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh Bưu […]

Mình gửi mẫu Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO mà mình hay sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

HỢP ĐỒNG SEO WEBSITE

Căn cứ:

Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25/5/2002;

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ yêu cầu của Bà: Nguyễn Thị A

Chúng tôi gồm:

Bên A: Bà :Nguyễn Thị A
Người đại diện:  Nguyễn Thị A
 CMT:
 Địa chỉ:
 Email:
 Số điện thoại:

 

Bên B: . Nhóm dịch vụ SEO
Người đại diện:  Ông Nguyễn Đức Hưởng
Chức vụ:  SEOer
Địa chỉ:  Tầng 3 tòa nhà A26 Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, HN
Email:  duchuongictu@gmail.com
Số điện thoại:  0974.891.224 Số CMT
Ngân hàng  VietinBank

711A100.44.152

 Mở tại:

 

 Cầu Giấy – Hà Nội

 

 Vietcombank

0491.0000.49255

 

 

 

Bên A và bên B cùng thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng bá website trên công cụ tìm kiếm với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1. Nội dung công việc, thời hạn hợp đồng và phương thức đánh giá kết quả

-Bên A thuê Bên B làm dịch vụ quảng bá website trên công cụ tìm kiếm google (Search Engine Optimization) cho website http://abc.net/ gọi tắt là website bên A).

Chi tiết:

Bên B sẽ thực hiện các phương pháp tối ưu hóa từ khóa dưới đây trên công cụ tìm kiếm cho website bên A.

 • Từ khóa :
  Chèn bảng từ khóa  

Về từ khóa: Chúng tôi phân biệt từ khóa có dấu và không dấu. Khi đánh giá kết quả thì phải sử dụng từ khóa đúng như đã đăng ký trong hợp đồng.

Phương thức đánh giá kết quả:

Khi tìm kiếm để kiểm tra kết quả phải viết chính xác các từ khóa đã đăng ký trong hợp đồng (phân biệt từ khóa có dấu và không dấu).

ĐIỀU 2. Các công việc thực hiện

Các công việc sau đây mà bên B cam kết thực hiện để quảng bá website cho bên A:

2.1. SEO on page

 • Chọn Từ Khóa và Sửa Thẻ Từ Khóa
 • Tối Ưu Hóa Nội Dung Trang Web
 • Tối Ưu Hóa Thẻ Hình Ảnh & Mô Tả

Chỉnh sửa nội dung sao cho tối ưu cho website

 • Viết thêm nội dung mới
 • Và Một Số Bước Khác

 

2.2. SEO Off page

 • Đăng bài về Trang Web Viết Bài quảng cáo về trang web
 • Đăng trang rao vặt và forum
 • Trao Đổi link
 • Viết bài giới thiệu cho Trang Web
 • Và 1 số kỹ thuật khác

2.3. Nâng cấp website

 • Tối ưu css
 • Tối ưu javascript
 • Giảm thời gian tải trang bật nén html,css,js,html,img,png….

ĐIỀU 3. Thời gian thực hiện

-Seo trong thời gian 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

-Tối đa 5 tháng

-Trong quá trình seo mà website phát sinh lỗi không phải do bên seo thì thời gian đó không tính vào thời gian seo. Nếu website bị lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả seo thì thời gian seo sẽ phải gia hạn thêm

ĐIỀU 4. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

4.1. Phí dịch vụ

– Tổng chi phí : 25. 000.000 đ ( Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

-Thanh toán đợt 1 : Bên A sẽ thanh toán chi phí đặt cọc cho bên B khoản chi phí 2.000.000 (hai triệu đồng) khi ký hợp đồng

-Thanh toán đợt 2: thanh toán 3.000.000 (ba triệu đồng) khi 70% các từ khóa lọt top 30.

-Thanh toán đợt 3: thanh toán 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) khi tất cả các từ khóa lọt như yêu cầu hoặc hết 5 tháng mà từ khóa chưa lên hết thì tính chi phí thanh toán từng từ khóa

-Nếu duy trì giữ top thì chi phí hàng tháng là 20% chi phí các từ khóa cần duy trì

-Việc duy trì seo tính từ ngày các từ khóa lên top và chi trả vào ngày 5-10 đầu tháng

4.2. Phương thức thanh toán:

– Có thể gửi tiền mặt hoặc qua thẻ ATM (Lưu ý phải giữ hóa đơn thanh toán)

ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

-Bên A có nghĩa vụ cung cấp mã nguồn và quyền hạn quản trị website cho B quản lý

-Bên A có nghĩa vụ thực hiện theo các tư vấn của bên B để tối ưu hóa cấu trúc và nội dung website bên A. Trong trường hợp bên A đồng ý giao quyền truy nhập vào máy chủ để sửa mã nguồn của trang web thì bên B có thể thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn và cấu trúc trang web.

Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo nội dung và các điều khoản đã ký kết.

Bên A có trách nhiệm thanh toán chi phí cho bên B theo thỏa thuận tại điều 4 của hợp đồng này.

ĐIỀU 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1,Quyền lợi

-Bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp các thông tin nội dung, cấu trúc của website bên A để thực hiện dịch vụ.

-Bên B phải đáp ứng các yêu cầu chỉnh sửa code cho chuẩn seo nếu bên A không chuyên code mã nguồn của website bên A

-Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu bên A cố tình không tuân thủ các kỹ thuật SEO do bên B đưa ra và có bằng chứng xác thực về việc này.

-Bên B có quyền không được nói các bí mật nghề nghiệp SEO cho bên A

2 , Nghĩa vụ

-Bên B có nghĩa vụ không tiết lộ thông tin của bên A giao cho mà có thể làm tổn hại đến việc kinh doanh của bên A.

-Bên B có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng bá website của bên A theo đúng thỏa thuận và thời gian nêu trong hợp đồng.

-Bên B sẽ gửi thông báo kết quả đạt được với bên A hàng tuần và hàng tháng gửi tới địa chỉ email bên A cung cấp

ĐIỀU 7. Điều kiện đảm bảo

-Bên B đảm bảo các việc sau

+) Không sử dụng seo mũ đen

+) Không sử dụng website bên A vào mục đích khác mục đích seo

-Nếu sau thời gian thực hiện quá 4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tất cả từ khóa không lên được top thì bên B có nghĩa vụ hoàn trả lại chi phí mà bên A đã đưa cho bên B .nếu có từ khóa đạt yêu cầu thì sẽ tính chi phí dựa vào bảng phí từng top từ khóa đính kèm . sau đó bên A vẫn muốn bên B tiếp tục seo thì 2 bên sẽ thỏa thuận seo tiếp

ĐIỀU 8. Điều khoản chung

-Sau khi kết thúc hợp đồng và thanh toán. Nếu có từ khóa không lên trang 1 thì sẽ không tính chi phí. Các từ khóa khác nếu không đạt top như yêu cầu nhưng vẫn ở trong top 10 thì sẽ tính chi phí top nó đạt được.

-Thời gian chờ đợi bên A cung cấp thông tin cần thiết sẽ không tính vào thời gian làm việc của bên B.

-Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung.

-Văn bản bổ sung này là một thành phần không thể tách rời của hợp đồng.

Mọi tranh chấp nảy sinh trong việc thực hiện Hợp đồng này, hai bên sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau.

Hợp đồng này có 6 (sáu) trang được lập thành 02(hai) bản có giá trị như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng, cho đến khi bên B hoàn thành các dịch vụ quy định tại Điều 1 và Bên A thanh toán xong phí dịch vụ cho Bên B thì hợp đồng này xem như được thanh lý hoặc cả hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.

 

                                                                                                                                                            Ngày……Tháng …. năm 2016

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

Nguyễn Thị A                                                        Nguyễn Đức Hưởng